De claim

Voorwaarden

Kosteloos deelnemen

Het aanmelden bij het collectief is kosteloos. Zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld, worden de kosten van het proces gedragen door een professionele procesfinancier, zodat alle betrokkenen kosteloos kunnen deelnemen. Op deze manier willen het voor iedereen mogelijk maken om zich laagdrempelig aan te melden om zo een zo krachtig mogelijke vuist tegen Allergan te maken.

Vergoeding bij succes

De kosten van het proces zullen aanzienlijk zijn en samen met een vergoeding voor het procesrisico worden geclaimd bij Allergan. Als de rechter geen mogelijkheid ziet om deze kosten toe te wijzen, zal de stichting de rechter vragen om via een percentage van de schadevergoeding (wij denken ongeveer 10%) gecompenseerd te worden. Je ontvangt dan (alleen dan) dus iets minder schadevergoeding. Je zal dus in geen geval een rekening krijgen in verband met deze zaak.