De claim

De claim

Gebrekkig product

Door een gebrekkig product in het verkeer te brengen handelt een producent onrechtmatig. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die ervan verwacht mag worden. Wij vinden dat Allergan gebrekkige producten in het verkeer heeft gebracht die onverwachte gezondheidsrisico’s met zich meebrengen (BIA-ALCL en BII) en schade toebrengen aan het lichaam ('gelbleed'). Het verband tussen BIA-ALCL-risico en de Allergan implantaten is al vastgesteld en blijkt keer op keer groter dan verwacht. Ook wijzen onderzoeken uit dat vrijwel altijd siliconendeeltjes in het lichaam terecht komen. Ook als je er niet meteen ziek van wordt, brengen deze siliconendeeltjes onherstelbare schade toe aan het lichaam. Op grond van deze verwijten is Allergan hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk en moet zij de gevorderde schade vergoeden.

Nalatig handelen

Ook heeft Allergan keer op keer nagelaten de producten voldoende te testen en is zij in haar informatievoorziening tekort geschoten.

Collectieve schadevergoeding

In Nederland is het sinds 1 januari 2020 mogelijk om namens een groep benadeelden bij de rechter collectief schade en andere maatregelen te vorderen (vergelijkbaar met de Amerikaanse ‘class action’). Daarom vormen wij een collectief dat producent Allergan verantwoordelijk houdt voor de bijwerkingen van haar implantaten en het vorderen van collectieve schadevergoeding. In de procedure worden als schade onder meer gevorderd de implantatiekosten, explantatiekosten en schade door 'gelbleed' en stress. Deze schadeposten bijelkaar worden geschat op ongeveer €10.000,- per persoon. In de dagvaarding zullen we dan ook een schadevergoeding van ongeveer €600 miljoen vorderen.